Lokální distribuční soustavy

Plnění povinností dle paragraf 25 odstavec j) „plán předpokládaného rozvoje distribuční soustavy“

PYRAMIDA Pardubice, (Zelené Předměstí, třída Míru 92, Pardubice 530 02)

Předpokládaný územní rozvoj soustavy

Jedná se o soustavu vymezenou jedinou nemovitostí, v níž s výjimkou změn nájemníků/vlastníků jednotek není možný žádný další územní rozvoj.

Předpokládaný technologický rozvoj soustavy

Stáří technologie nepřesahuje 2 roky, proto není v tomto směru v nejbližších 5letech plánu žádný další rozvoj.


Havlíčkova, Praha (110 00, Praha 1, Nové město, ul. Havlíčkova 1029/3)

Jedná se o soustavu vymezenou jedinou nemovitostí, v níž s výjimkou změn nájemníků/vlastníků jednotek není možný žádný další územní rozvoj.

Stáří technologie nepřesahuje 2 roky, proto není v tomto směru v nejbližších 5letech plánu žádný další rozvoj.


Na Máchovně, Beroun, (ul. Nepilova 1931, 1932, 1933, Beroun, 266 01)

Předpokládaný územní rozvoj soustavy

jedná se o rezidenční lokalitu, kterou naše společnost rozvíjí dle požadavků partnerské developerské společnosti Housing Beroun s.r.o. a The Curve s.r.o.. V principu se zde reaguje na aktuální požadavky stavby dle příslušných stavebních povolení a územního rozhodnutí.

Předpokládaný technologický rozvoj soustavy

Stáří technologie nepřesahuje 2 roky, proto není v tomto směru v nejbližších 5letech plánu žádný další rozvoj.

K Horním Počernicím, Praha, (ul. K Horním Počernicím 213/1, Praha 107 00)

Předpokládaný územní rozvoj soustavy

Jedná se o soustavu s dvěma připojenými odběrateli, v níž s výjimkou změn nájemníků/vlastníků jednotek není plánován žádný územní rozvoj. Případný rozvoj budou diktovat záměry majitele areálu, aktuálně řeší územně rozvojové legislativní úpravy.

Předpokládaný technologický rozvoj soustavy

V roce 2014 bylo provedeno nové přestrojení nn rozváděče a kompenzačních prvků
V roce 2016 předpokládáme výměnu olejového transformátoru

Kudlov, Zlín

Tarifní pásma pro dvoutarifní sazby

Zimní čas:

Zimní čas

 

 

Letní čas:

Letní čas

 

 

Časové vymezení platnosti nízkého tarifu může být v průběhu dne operativně změněno při současném zachování celkové délky jeho trvání a podmínek příslušné sazby. Podmínky vymezení doby platnosti nízkého tarifu se řídí Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Platné od 25. 03. 2018 do 31.12.2018.

© Východočeská energie s.r.o. 2019 - aktualizováno dne 8. 4. 2019   -  zhotovilo cr8.cz