Služby

VÝCHODOČESKÁ ENERGIE je obchodní společnost, jejíž hlavní činností je obchod s elektrickou energií v České republice. V tomto oboru se společnost zaměřuje především na konečné spotřebitele elektrické energie. Bez ohledu na jejich velikost nabízí VÝCHODOČESKÁ ENERGIE svým klientům následující rozsah služeb:

- komplexní dodávky elektrické energie za výhodných cenových podmínek a ve struktuře odpovídající potřebám zákazníka
- zajištění distribučních služeb elektřiny
- projektování, výstavba, údržba, opravy a rekonstrukce energetických zařízení
- veškeré doplňkové služby související s provozem a údržbou energetického hospodářství - termovizní měření silových rozvodů a tepelných úniků v objektech, energetický audit, správu nebo revizi VN i NN částí rozvodu apod.

Zdarma dále poskytujeme poradenský servis pro oprávněné zákazníky:

- v oblasti energetické legislativy ve vztahu k oprávněným zákazníkům
- v oblasti výběrových řízení na dodávku elektřiny
- v oblasti připojení a odběru elektrické energie
© Východočeská energie s.r.o. 2024 - aktualizováno dne 12. 7. 2024   -  zhotovilo cr8.cz