Liberalizace trhu s elektřinou

Otevírání trhu s elektřinou probíhalo v České republice od 1. ledna 2002, kdy se postupně jednotlivé kategorie původně chráněných zákazníků stávaly oprávněnými zákazníky s právem volby dodavatele elektřiny. Trh s elektřinou byl otevírán pro jednotlivé kategorie zákazníků v následujících krocích:

  • Od 1. ledna 2002 – zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh
  • Od 1. ledna 2003 – zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh
  • Od 1. ledna 2004 – všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo domácností
  • Od 1. ledna 2005 – všichni koneční zákazníci mimo domácností
  • Od 1. ledna 2006 – všichni koneční zákazníci včetně domácností
 

Dodavatele elektřiny si můžete svobodně vybrat

Někteří zákazníci se stále mylně domnívají, že elektřinu mohou kupovat pouze od společnosti, které patří elektrické vedení do jejich domácnosti nebo firmy. Ale tak to není. Dnes už je možné svobodně se rozhodnout, kdo bude Vaším dodavatelem elektrické energie – stačí si vybrat.

Tuto možnost přinesla právě liberalizace trhu s elektřinou, která umožnila výběr dodavatele nejprve firmám a následně i domácnostem, kdy se bývalé energetické firmy rozdělily na samostatnou distribuční a obchodní část.

Distributor je společnost, které patří elektrické vedení v určitém regionu České republiky a vybrat si ji nelze – je v daném regionu vždy jediná.
Obchodník je společnost, která dodává elektrickou energii, nabízí rozdílné ceny a je možné si ji libovolně zvolit.

Distributorovi hradíte cenu za dopravu elektřiny do Vaší domácnosti nebo firmy. Tato cena je státem regulovaná a vyhlašovaná pro dané území na období jednoho roku.
Obchodníkovi (dodavateli) hradíte tržní cenu za tzv. silovou elektřinu, tedy energii, kterou Vaše domácnost nebo firma spotřebuje.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že díky tržnímu prostředí je možné volbou vhodného dodavatele dosáhnout značné úspory nákladů za spotřebovanou silovou elektřinu.

 

 

   
© Východočeská energie s.r.o. 2024 - aktualizováno dne 12. 7. 2024   -  zhotovilo cr8.cz